tra-loi-cau-hoi-phat-trien-web.com

ubuntu

Làm cách nào để tạo màu thiết bị đầu cuối Emacs giống với màu GUI của Emacs?

Gói nào bao gồm AB Công cụ đo điểm chuẩn máy chủ Apache trong Ubuntu

svn qua HTTP proxy

Làm thế nào để bạn tìm ra phiên bản GTK + nào được cài đặt trên Ubuntu?

Làm cách nào để xây dựng gói Debian / Ubuntu từ nguồn?

Làm thế nào để tôi tìm thấy quá trình bị rò rỉ bộ nhớ

Tạo máy chủ Tomcat 6 bằng cách sử dụng Eclipse IDE trên Ubuntu

Ubuntu Rails cài đặt không thành công trên zlib

.bashrc khi đăng nhập ssh

Học OpenGL trong Ubuntu

Làm cách nào để sử dụng đá quý với Ubuntu?

Phát triển ứng dụng iPhone trên Ubuntu

Cài đặt Ruby 1.9.1 trên Ubuntu?

Làm cách nào để chặn Daemon Server trong Rails?

Mở một tab mới trong gnome-terminal bằng dòng lệnh

Kết nối với Gmail thông qua IMAP với PHP - Bối cảnh SSL không thành công

Làm cách nào để cập nhật Ruby trên linux (ubfox)?

Bạn có thể giới thiệu một GUI MySQL nhẹ miễn phí cho Linux không?

Cố gắng bao gồm một thư viện, nhưng tiếp tục nhận được thông báo 'không xác định tham chiếu đến'

Cách kiểm tra sự hiện diện của php và Apache trên máy chủ Ubuntu thông qua ssh

Chuyển đổi video thành MP4 (H.264/AAC) với ffmpeg

Làm cách nào để tôi tạo Ruby 1.9 mặc định Ruby trên Ubuntu?

Cách xóa cơ sở dữ liệu mysql thông qua lệnh Shell

Làm cách nào để lấy tên của nhánh git hiện tại thành một biến trong tập lệnh Shell?

Phương pháp tốt nhất để khai thác Jar trong Unix / Linux?

Không có cửa sổ cốt truyện trong matplotlib

Các lệnh Shell không đồng bộ

Lỗi C ++: tham chiếu không xác định đến 'clock_gettime' và 'clock_settime'

Cách kiểm tra openCV trên Ubuntu 9.10

Bash: Lỗi cú pháp: chuyển hướng bất ngờ

Cách bảo mật phpMyAdmin

Kiếm $ Java_HOME dễ dàng thay đổi trong Ubuntu

PHP memcached Lỗi nghiêm trọng: Không tìm thấy lớp 'Memcache'

Làm thế nào để thanh lọc triệt để và cài đặt lại postgresql trên ubfox?

Làm cách nào để kích hoạt curl, cài đặt Ubuntu LAMP stack?

Làm cách nào để cài đặt thư viện OpenSSL trên Ubuntu?

Biên dịch/chạy trình biên dịch trong Linux?

Cách biên dịch/cài đặt node.js (không thể định cấu hình trình biên dịch cxx!) (Ubuntu). 

lỗi cài đặt sqlite3-Ruby trên Ubuntu

Làm cách nào để thêm khóa riêng với ssh-add trên Ubuntu?

Cách gắn thư mục chia sẻ hộp ảo trên máy chủ Ubuntu 10.04 + GUI/sbin/mount.vboxsf không thành công khi lỗi

Cài đặt Rails Path trên Ubuntu với RVM

Gỡ cài đặt python được xây dựng từ nguồn?

Nhật thực, thay đổi màu nền văn bản bật lên khi di chuột vào từ khóa

Các tập tin postgres * .conf của tôi ở đâu?

Cài đặt rmagick trên Ubuntu

Làm cách nào để cài đặt Sun Java JDK trên Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat)?

Có bất kỳ công cụ uml nào trên Ubuntu không?

Màu sắc với lệnh unix "xem"?

Phông chữ không có sẵn cho JVM với Báo cáo Jasper

Ubuntu - Lỗi: Không thể tạo thẻ SD

thiếu mô-đun zlib

Làm thế nào để gỡ cài đặt RVM?

Làm cách nào tôi có thể gỡ cài đặt Ruby trên Ubuntu?

Làm thế nào để viết một cron sẽ chạy một kịch bản mỗi ngày vào nửa đêm?

Lệnh "sed" trong bash

Cài đặt Git với tài khoản người dùng không root

Các công cụ tìm khác biệt tốt trong Ubuntu GNOME

Làm thế nào để SHUTDOWN Tomcat trong Ubuntu?

Lỗi với Cổng 8080 đã được sử dụng

Cách thiết lập cặp khóa ssh khi "Xác minh khóa máy chủ không thành công"

Làm cách nào để hợp nhất nhiều tệp PDF thành một tệp duy nhất?

Làm cách nào để định cấu hình postgresql để nó chấp nhận đăng nhập + mật khẩu auth?

Bộ nhớ giới hạn MongoDB

Lỗi nghiêm trọng: Gọi hàm không xác định curl_init () trong ... trên dòng 9

Biến môi trường của tôi là gì?

Khó khăn khi cài đặt mys mys gem trên Ubuntu

Làm cách nào để chạy chương trình C trên Ubuntu?

Thiếu bao gồm "bits / c ++ config.h" khi biên dịch chéo chương trình 64 bit trên 32 bit trong Ubuntu

Postfix nó được cài đặt nhưng làm thế nào để tôi kiểm tra

Cài đặt Rails: "Không tìm thấy tệp: lib"

Cách cài đặt libusb trong Ubuntu

Làm cách nào để tạo crontab thông qua tập lệnh

Làm cách nào để nối một tệp này với tệp khác trong Linux từ trình bao?

trong thiết bị đầu cuối linux, làm cách nào để hiển thị ngày sửa đổi cuối cùng của thư mục, xem xét nội dung của nó?

Xóa hoàn toàn phpMyAdmin

PHP lỗi KHÔNG được hiển thị trong trình duyệt [Ubuntu 10.10]

Cách tìm X11 / extend / XTest.h

Làm cách nào để thêm kho lưu trữ Git từ xa vào Máy chủ Ubuntu?

dòng lệnh openssl để xác minh chữ ký

Làm cho emacs chạy trong chế độ bảng điều khiển (-nw) theo mặc định

Pidfile của tôi phải được đặt trong / var / run?

Python 2.7 trên Ubuntu

Tại sao tập tin maven settings.xml không có ở đó?

Maven được cài đặt ở đâu trên Ubuntu

Không tìm thấy gói 'lua' nhưng tôi đã cài đặt nó

Không thể chạy Java Chương trình GUI với Ubuntu

Xóa màn hình đầu cuối cho thật

Có thể sử dụng xdebug trên Ubuntu không?

lệnh thiết bị adb không hoạt động

Quản lý xung đột phím tắt giữa IDE và HĐH (Ubuntu)

Ubuntu, vim và bảng màu năng lượng mặt trời

Cách chính xác để cài đặt Mercurial trên Ubuntu

Làm cách nào để tìm ra mật khẩu MySQL gốc của tôi?

không thể kết nối với máy chủ 127.0.0.1 Shell / mongo.js

Tôi có thể cài đặt đá quý với apt-get trên Ubuntu không?

Không thể tìm thấy javac, Java_HOME sẽ không được đặt trên Ubuntu

vấn đề chạy Eclipse trên ubfox?

s3cmd thất bại quá nhiều lần

vấn đề tập tin tiêu đề pcap.h