tra-loi-cau-hoi-phat-trien-web.com

tcp

Cách tốt nhất để mở một ổ cắm trong Python

Tạo lỗi nhân tạo kết nối

Bạn sử dụng gì khi bạn cần UDP đáng tin cậy?

Số cổng mạng TCP / IP lớn nhất được phép cho IPv4 là bao nhiêu?

Công cụ giám sát lưu lượng HTTP, TCP, v.v.

Làm thế nào để đi về việc chọn một cổng TCP / IP mặc định cho một dịch vụ mới?

Làm thế nào để phát hiện một ổ cắm từ xa đóng?

Tại sao không thể, mà không thử I / O, để phát hiện rằng TCP socket được đóng một cách duyên dáng bởi ngang hàng?

Làm thế nào để các cổng hoạt động với IPv6?

Điều gì khiến cờ đặt lại TCP / IP (RST) được gửi?

Phát hiện TCP Ngắt kết nối khách hàng

HTTP có sử dụng UDP không?

Đặt TIME_WAIT TCP

Làm cách nào để đóng/đặt lại hoàn toàn kết nối TcpClient đúng cách?

Chuyển đổi dữ liệu cổng nối tiếp sang TCP / IP trong môi trường Linux

Hàm socket chấp nhận () hoạt động như thế nào?

Trong C #, làm thế nào để kiểm tra nếu TCP cổng có sẵn?

Mô phỏng các gói bị trì hoãn và bị hủy trên Linux

Có bao nhiêu kết nối ổ cắm có thể?

C hoặc C++ đơn giản là gì TCP ví dụ máy chủ và máy khách?

Ngay lập tức phát hiện ngắt kết nối máy khách khỏi ổ cắm máy chủ

Giải phóng một cổng TCP / IP?

Có giới hạn về số lượng kết nối tcp / ip giữa các máy trên linux không?

Tôi có cần nhịp tim để giữ kết nối TCP không?

Cách viết máy chủ dựa trên Tcp / Ip có thể mở rộng

Làm cách nào để tìm gói UDP lớn nhất tôi có thể gửi mà không bị phân mảnh?

Java phát hiện mất kết nối

Khi nào thì thích hợp sử dụng UDP thay vì TCP?

Kiểm tra trạng thái của một cổng trên máy chủ từ xa

Tại sao SCTP không được sử dụng / biết nhiều

TCP Vs Điểm chuẩn http

Làm cách nào để kiểm tra xem socket hiện đang được kết nối bằng Java chưa?

"Thiết lập lại và kết nối với hàng ngang" nghĩa là gì?

Có một TCP kết nối ổ cắm có "giữ sống"?

Sniffer cho localhost (HĐH Windows)

Máy chủ web có thể xử lý bao nhiêu kết nối ổ cắm?

Hai ứng dụng có thể nghe cùng một cổng không?

Không thể tìm thấy địa chỉ cơ sở phù hợp với sơ đồ net.tcp

Chi phí của nhiều TIME_WAIT ở phía máy chủ là bao nhiêu?

Kích thước của UDP trống và TCP gói?

Chuyển hướng lưu lượng TCP đến ổ cắm tên miền UNIX trong Linux

Số lượng kết nối TCP mở tối đa theo lý thuyết là bao nhiêu mà một hộp Linux hiện đại có thể có

Làm cách nào tôi có thể kết nối với Android với ADB qua TCP?

kích thước gói tối đa cho kết nối TCP

Sự khác biệt cơ bản giữa WebSockets và TCP thuần túy là gì?

Linux: có đọc hoặc recv từ socket với thời gian chờ không?

làm như thế TCP kết hợp (lập trình Java)

Công cụ Linux để gửi dữ liệu thô đến máy chủ TCP

Kích hoạt net.tcp trong IIS7

Làm thế nào là phần cứng, phần lớn và phần của họ

Làm TCP gửi một SYN/ACK trên mỗi gói hoặc chỉ trên kết nối đầu tiên?

TCP tùy chọn SO_Linger (không) - khi cần

Khi nào tôi nên sử dụng TCP_NODELAY và khi nào TCP_CORK?

Ổ cắm - Cách tìm ra cổng và địa chỉ nào tôi được chỉ định

Ai đang nghe trên TCP cổng trên Mac OS X?

JavaScript WebSockets với UDP?

WCF Metadata chứa tham chiếu không thể giải quyết

cách thực hiện TCP máy chủ và TCP máy khách trong Java để truyền tệp

Cách đạt được tệp chuyển giữa máy khách và máy chủ bằng cách sử dụng Java

"Java.net.BindException: Địa chỉ đã được sử dụng" khi cố gắng thực hiện việc tạo và hủy ổ cắm nhanh để kiểm tra tải

Máy chủ ổ cắm đơn giản trong Bash?

Tôi có thể sử dụng tcpdump để nhận các yêu cầu HTTP, tiêu đề phản hồi và nội dung phản hồi không?

Kiểm tra nếu cổng TCP từ xa có mở từ tập lệnh Shell không

TCP: Máy chủ gửi [RST, ACK] ngay lập tức sau khi nhận [SYN] từ Máy khách

Ví dụ về TCP và UDP trong cuộc sống thực là gì?

Khắc phục sự cố kết nối bị kẹt trong trạng thái CLOSE_WAIT

SOCK_DGRAM và SOCK_STREAM là gì?

Điều này có thể là do ràng buộc điểm cuối dịch vụ không sử dụng giao thức HTTP

Làm thế nào để đóng một ổ cắm còn mở bởi một chương trình bị giết?

Kiểm soát ứng dụng TCP truyền lại trên Linux

Sự khác biệt giữa TCP và UDP?

Hiệu suất cao TCP máy chủ trong C #

TCP vs UDP trên luồng video

Python: Binding Socket: "Địa chỉ đã được sử dụng"

tcp_tw numuse vs tcp_tw_recycle: Sử dụng cái nào (hoặc cả hai)?

Có thể TCP và ổ cắm UDP sử dụng cùng một cổng không?

java.net.ConnectException: Kết nối bị từ chối

Làm thế nào để xác định xem tcp có được kết nối hay không?

Làm cách nào tôi có thể tạo kết nối trình duyệt tới trình duyệt (ngang hàng)?

ConnectionTimeout so với SocketTimeout

Không thể chỉ định địa chỉ yêu cầu - nguyên nhân có thể?

Lợi ích nào được trao bởi TCP dấu thời gian?

Làm thế nào tôi có thể đóng ổ cắm một cách thích hợp?

TCP so với UDP - Kết nối TCP là gì?

Làm thế nào để tạo một máy chủ Echo với Bash?

Máy chủ đã từ chối thông tin đăng nhập của khách hàng

Khi nào "Java.io.IOException: Thiết lập lại kết nối bằng ngang hàng"?

Sự khác biệt giữa cờ đẩy và cờ khẩn cấp trong TCP

TCP Số thứ tự

Làm cách nào để truy xuất cả hai cổng TCP và UDP bằng Nmap?

Có thể TCP được thực hiện thông qua UDP?

TCP: hai ổ cắm khác nhau có thể chia sẻ một cổng không?

Cách chuyển đổi từ [] byte sang int trong Lập trình Go

NGINX để đảo ngược các websockets proxy và bật SSL (wss: //)?

Sự khác biệt giữa TCP Người nghe và ổ cắm

đóng () không

Làm sao để biết TCP kết nối được đóng trong gói mạng Golang?

Tại sao bind () được sử dụng trong TCP? Tại sao nó chỉ được sử dụng ở phía máy chủ mà không phải ở phía máy khách?

Nam tính của chúng tôi

Các quy tắc truyền lại cho TCP là gì?