tra-loi-cau-hoi-phat-trien-web.com

Làm cách nào để khởi động lại Nginx trên Mac OS X?

Tôi mới cài đặt Nginx trên Mac OS X (cảm ơn http://www.kevinworthington.com/nginx-mac-os-snow-leopard-2-minutes/ ), nhưng làm cách nào để tôi khởi động lại Nginx trên Mac OS X?

Cảm ơn!

57
Laura Brown
Sudo nginx -s stop && Sudo nginx
118
osdyng

Đối với một lớp lót, bạn chỉ có thể làm:

Sudo nginx -s reload

Các -s tùy chọn là viết tắt của tín hiệu và là tùy chọn bạn sẽ sử dụng để gửi tín hiệu stop, quit, reopenreload đến nginx.

Để biết thêm thông tin về các tùy chọn, chỉ cần làm nginx -h cho một danh sách tất cả chúng và các chức năng của chúng.

Chúc mừng!

46
James Pederson

để cài đặt bia: Sudo brew services restart nginx

11
dimaninc
Sudo pkill nginx   
Sudo nginx

Nếu không thể tìm thấy pkill, thì hãy cài đặt nó bằng cách sử dụng brew install proctools Đầu tiên.

11
Kurt Zhong

Nếu bạn đang sử dụng brew:

Để xem tất cả các dịch vụ:

brew services list

Bắt đầu dịch vụ nginx:

brew services start nginx

Dừng dịch vụ nginx:

brew services stop nginx
5
novonimo

Sử dụng MAMP và Nginx? Sau đó, bạn có một tập lệnh được cài đặt:

Sudo /Applications/MAMP/bin/restartNginx.sh 
1
PeddlePower

Nếu bạn đã cài đặt nginx với brew và bạn bắt đầu nó như một dịch vụ brew services start nginx sau đó bạn có thể phát hành: brew services restart nginx

1
doublesaces

Sudo nginx -s thoát && Sudo nginx

Thanh toán hướng dẫn nginx

1
Reck

Chỉ cần một lưu ý khác, nếu bạn muốn bắt đầu nginx với launchctl, khi máy Mac của bạn khởi động, bạn có thể làm như sau:

Sudo cp /usr/local/opt/nginx/*.plist /Library/LaunchDaemons
Sudo launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/homebrew.mxcl.nginx.plist

Nói tóm lại, bạn cần đặt tệp plist của mình vào /Library/LaunchDaemons, không ở ~/Library/LaunchAgents giống như Homebrew hướng dẫn. Cuối cùng, sử dụng -w tùy chọn với launchctl. Để biết thêm thông tin, hãy làm theo này hướng dẫn.

1