tra-loi-cau-hoi-phat-trien-web.com

Làm cách nào để xác định tên máy chủ từ địa chỉ IP trong mạng Windows?

LAN của tôi có 50 máy chủ Windows. Tại dòng lệnh Windows, tôi thử ping để lấy địa chỉ IP của máy Windows đang chạy.

Câu hỏi là làm thế nào để có được tên máy chủ của một địa chỉ IP cụ thể trong cùng một nhóm làm việc Windows?

Một câu hỏi khác là làm thế nào để biết tên máy chủ của máy Windows từ hộp Linux nếu tôi có địa chỉ IP? Bạn sử dụng lệnh nào? Tôi có một Máy chủ đang chạy Kubfox 9.04.

84
billyduc

Nếu bạn muốn xác định tên của máy Windows không có DNS, bạn nên thử Nbtstat . Nhưng điều đó sẽ chỉ hoạt động trên Windows:

Ví dụ,

NBTSTAT -A 10.10.10.10

Trên Linux, bạn nên thử nmblookup cũng gần như vậy.

92
Phil Swiss

Phương pháp thích hợp về mặt kỹ thuật là gõ nslookup <ip address>

NSLOOKUP thực sự yêu cầu máy chủ DNS cho địa chỉ IP của tên máy chủ. Ping sẽ sử dụng cục bộ DNS Resolver Cache, có thể không chính xác cho đến khi bạn xóa.

60
Izzy

Trên Windows, bạn có thể sử dụng ping -a x.x.x.x để cố gắng giải quyết tên máy chủ từ địa chỉ IP .

9
joeqwerty

Có một số cách để làm điều đó trên cả Windows và Linux. Ví dụ,

  1. nslookup : cách cổ điển để tìm địa chỉ IP từ tên máy chủ hoặc ngược lại.
  2. ipconfig hoặc ifconfig dựa trên việc bạn đang chạy trên Windows hay Unix
  3. tên máy chủ -i trên Linux

Tham chiếu: Nhiều cách để lấy địa chỉ IP từ tên máy chủ trong Linux và Windows

6
Sreedhar

Dành cho người dùng mac smbutil -v status -ae x.x.x.x làm. Bạn cũng có thể dùng arp -a để lấy địa chỉ mac cho mọi thứ trên mạng của bạn.

4
balupton

nmblookup có thể không hoạt động tốt cho máy chủ Linux, vì tên NetBIOS không được dùng nữa. Và trên Windows, nó bị giới hạn trong mạng cục bộ.

1
Arun