tra-loi-cau-hoi-phat-trien-web.com

Xóa ID bài viết khỏi url Joomla 3

Tôi đang cố gắng xóa id bài viết khỏi URL Joomla 3. Tôi đã tìm kiếm xung quanh và phản hồi là trong

components\com_content\router.php

thay đổi 0 thành 1 trong $advanced = $params->get('sef_advanced_link', 1);

trên các dòng 829

và cũng nhận xét ra

if (strpos($segments[0], ':') === false) {
    $vars['view'] = 'article';
    $vars['id'] = (int)$segments[0];
    return $vars;
}

Tôi coi nó hoạt động tốt trong Joomla 2.5 vì tất cả các ý kiến ​​đề cập đến điều này.

Nhưng nó không làm việc cho tôi trên trang web Joomla 3.3 của tôi.

Làm thế nào tôi có thể đạt được điều này mà không cần tạo các mục menu cho mỗi bài viết?

9
gag

Bước 1

Chỉnh sửa các thành phần của com/com_content/router.php, sau đó tiếp tục ở bước 2.
[.__.] (Bạn có thể phải thực hiện lại bước này mỗi khi bạn cập nhật Joomla.)

Bước 2

(Có hai nơi cần thực hiện thay đổi này, một ở gần đỉnh, một ở giữa) Thay thế này:

$advanced = $params->get('sef_advanced_link', 0);

Với cái này:

$advanced = $params->get('sef_advanced_link', 1);

Bước

Thay thế

->where($db->quoteName(‘alias’) . ‘ = ‘ . $db->quote($db->quote($segment)));

với

->where($db->quoteName(‘alias’) . ‘ = ‘ . $db->quote($segment));

và bạn đã hoàn thành.

11
saibbyweb

Đối với bất kỳ ai không muốn làm bẩn với việc chỉnh sửa mã Joomla, chúng tôi sẽ đề cập rằng các tiện ích mở rộng SEF của bên thứ 3 cung cấp khả năng xóa id khỏi các url SEF.

Có rất nhiều tiện ích mở rộng SEF mà ai đó có thể tìm thấy trong [~ # ~] jed [~ # ~] :

Ví dụ SH404SEF , là một trong những tiện ích mở rộng Joomla phổ biến và được sử dụng nhất, có lịch sử lâu dài và được hỗ trợ bởi nhiều bên thứ 3 các thành phần.

Đối với một giải pháp đơn giản hơn, gần đây tôi đã bắt gặp một plugin mới cung cấp một vài tính năng bao gồm "Xóa id khỏi bài viết, danh mục và thẻ SEF url". Giải pháp đơn giản và dễ dàng mà hiệu quả.

* Note1: Cả hai tiện ích mở rộng được đề cập ở trên đều là tải xuống có trả tiền.

* Note2: có một câu hỏi tương tự khác trong JSE .

5
FFrewin

Ngoài các câu trả lời hiện có, một bộ định tuyến mới được bao gồm trong Joomla 3.7.0 có khả năng sẽ khắc phục vấn đề này.

Joomla 3.7.0 sẽ sớm được phát hành. Để biết chi tiết, xem:

https://www.j Joomla.org/announcements/release-news/5695-j Joomla-3-7-0-alpha-2-release.html

1
Neil Robertson