tra-loi-cau-hoi-phat-trien-web.com

vấn đề xác minh tên miền ứng dụng google

Tôi xin lỗi vì đã hỏi điều này ở đây thay vì các diễn đàn của Google, nhưng tôi thấy rằng họ có xu hướng không mang lại kết quả nào cả.

Tôi có một tên miền được xác minh trên Google Apps thông qua tải lên tệp HTML, hiện tôi đang sử dụng cho email.

Tôi không nhớ chính xác làm thế nào tôi đã nhắc xác minh, nhưng tôi đã được nhắc cách đây khoảng một tuần cho một địa chỉ khá[email protected] và tôi đang cố gắng tìm hiểu làm thế nào tôi có thể làm mất hiệu lực các xác minh thông qua HTML, vì vậy tôi có thể chuyển sang phương pháp mới hơn để tạo bản ghi DNS.

Và cuối cùng, có cách nào một cá nhân có thể làm mất hiệu lực xác minh trái phép thông qua Google không? Ví dụ: nếu ai đó xác minh tên miền bạn hiện đang sở hữu tại một thời điểm sớm hơn? Google không cho phép bất kỳ liên hệ hỗ trợ nào cho các tài khoản Ứng dụng thông thường.

Cảm ơn bạn vì lời khuyên cho bất kỳ hỗ trợ nào.

1
questy

Không có cách nào tắt Xác minh Google

Google cho các dịch vụ khác nhau như Ứng dụng Google hoặc Công cụ quản trị trang web sẽ kiểm tra định kỳ để kiểm tra xem bạn có còn sở hữu tên miền không. Không có vấn đề gì với việc này, nếu bạn không muốn bị gián đoạn thì bạn nên đảm bảo rằng bạn liên tục có các xác minh này cho séc của họ.

Chủ sở hữu tên miền có thể sử dụng Hosting hoặc TXT Bản ghi

Nếu bạn là chủ sở hữu của tên miền thì sẽ không có vấn đề gì khi điều chỉnh DNS TXT Records , Nếu bạn vận hành một trang web trên tên miền này thì việc xác minh có thể đơn giản hơn đối với bạn trang web của bạn như một giải pháp đang diễn ra bằng cách sử dụng phương pháp HTML yêu cầu bạn thêm tệp .html vào tài khoản lưu trữ của bạn. Để sử dụng phương pháp HTML, bạn cần có quyền truy cập FTP hoặc quyền truy cập trình quản lý tệp trong bảng điều khiển lưu trữ của mình, Bạn chỉ cần tải lên tệp mà Google cung cấp cho bạn vào đường dẫn gốc của tên miền của bạn ... I.e yourdomain.com/google-verfication-xjkaj.html.

Xác minh được tự động miễn là bạn ...

Có sẵn giải pháp .html hoặc bản ghi txt thì bạn sẽ không bao giờ được nhắc xác minh lại.

1
Simon Hayter