tra-loi-cau-hoi-phat-trien-web.com

Triển khai các nút Like và Tweet của Facebook vào E-Mail

Tôi đang gửi một chiến dịch email đến những người đăng ký và tôi muốn kết hợp Nút Like và Nút Tweet của Facebook vào email của mình. Vì tôi không thể sử dụng javascript trong email, tôi đã tự hỏi cách tốt nhất để làm điều này. Đây là những gì tôi có cho đến nay:

Nút Tweet

<a title="Share Via Twitter" href="http://Twitter.com/intent/tweet?
url=http://my-campaign-url&amp;text=My%20Text%20-%20&amp;via=My Name&amp;">
<img src="/Images/network_icons/Tweet-button-small.png" 
style="border:0 none;" alt="Share Via Twitter">

Thích Facebook

<a title="Like this on Facebook" href="http://www.facebook.com/plugins/like.
php?href=http://my-campaign-url.com&amp;layout=standard&amp;show_faces=
false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=427%20">
<img src="/Images/network_icons/fblike-button-small.png" style="border: 
0 none;" alt="Like This on Facebook">

Dưới đây là một vài câu hỏi:

Làm cách nào để kéo chủ đề của email sẽ được đăng cùng với nội dung?

Có thể chỉ lấy một hình ảnh từ email và có được đăng so với toàn bộ nội dung email không?

Có cách nào tốt hơn để mã các nút trên?

Cảm ơn sự giúp đỡ.

1
L84

AFAIK, các nút Like trên Facebook chỉ dành cho các trang web. Trên e-mail, bạn có thể tạo liên kết chia sẻ (và sử dụng hình ảnh làm nút).

Mã sẽ là:

FACEBOOK:

<a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A//my.campaign.url"><img src="http://absolute.path.to/fblike-button-small.png" style="border: 
0 none;" alt="Like This on Facebook"></a>

Facebook tổng hợp "chia sẻ" số lượt Thích.

Twitter:

<a href="http://Twitter.com/?status=My%20Tweet%20http%3A//www.mysite.com"><img src="http://absolute.path.to/Tweet-button-small.png" style="border: 
0 none;" alt="Tweet this"></a>

CHÚ THÍCH:

URL trang web của bạn và tin nhắn Twitter phải được mã hóa URL cho cả liên kết Facebook và Twitter. Có các công cụ để giúp mã hóa URL. Nhấp vào liên kết này để tìm kiếm chúng trong Google:

http://www.google.com/search?q=urlencode+tool

1
Osvaldo