tra-loi-cau-hoi-phat-trien-web.com

Làm thế nào để bạn thay đổi mật khẩu root trên Debian?

Tôi muốn thay đổi mật khẩu mà tôi đã gán để root trên máy chủ web Debian của mình thành một cái gì đó lâu hơn và an toàn hơn.

Làm thế nào để làm điều đó? Tôi đã quên/mất mật khẩu hiện tại, tôi chỉ muốn thay đổi nó.

48
Paul D. Waite

À, sử dụng chương trình passwdlàm root :

Sudo passwd root

Hoặc, nếu bạn đã chạy như root rồi (mà bạn không nên là), chỉ cần:

passwd

Đối số root có thể được bỏ qua, vì khi bạn thực thi passwd nó mặc định cho người dùng hiện tại (là root, vì chỉ root mới có thể thay đổi mật khẩu gốc).

80
Paul D. Waite

Nếu bạn đang thực hiện nhiều quản trị dòng lệnh, bạn có thể thấy hữu ích khi kiểm tra các trang man cho usermod (8), chfn (1), chsh (1), passwd (1), crypt ( 3), gpasswd (8), nhómadd (8),

5
Phil Lello